Konstrukce a výpočty

Pro naše zákazníky nabízíme konstrukční služby v případech:
 • jestliže mají nedostatek volné kapacity ve vlastních kontručních kancelářích a hledají další pomoc při konstrukci
 • jestliže se sami soustředí na důležité práce na výrobku a sekundární konstrukční práce ráději zadají externím spolupracovníkům
 • jestliže chce složité komponenty, např.kompletní nástroje, zadat ke konstrukci i k výrobě jediné firmě, pro snadnější řeěení možných reklamací
 • jestliže se specializuje pouze na návrh výrobku a detailní rozkreslení z finančních důvodů přenechá jiné kontruční firmě
 • jestliže navrhuje pouze ve 3D, ale pro zhotovení 2D výrobních výkresů potřebuje partnera
 • jestliže existují pouze staré výkresy, které je nutno překresit do elektronické podoby
 • K našim konstrukčním pracem ve 2D a 3D (Catia) náleží konstrukce:

  Dílů strojů:

 • Lože stroje a jiné velké díly, jako tento 12m dlouhý stůl:
 • Nástroje:

 • ohraňovací nástroje, s promítnutím do 3D
 • K naši specializaci náleží:

 • konstrukce ve 2D a 3D, odvislé od nutnosti a nákladů
 • konstrukce ve formátu Catia nebo IGS či jiných formátech
 • výpočty sil a deformací ve výrobku
 • zhotovení podsestavních výkresů pro obráběbí
 • Zpět na hlavní stránku