Umělecká díla z hliníku

Velká zručnost českých řemeslníků, v kombinaci s rozsáhlým technickým programem naší firmy a velkými obráběcími stroji s nejmodernější NC technikou, je ideálním předpokladem pro tvorbu uměleckých děl z oceli a neželezných kovů.

Obvykle je ze strany zákazníka k dispozici jeden umělecký návrh a nyní je našim úkolem:
 • úzká spolupráce s umělcem, za účelem přenést tento návrh do konstrukční podoby odpovídající výrobním podmínkám, nebo zpracování na dílenský výkres. Tato spolupráce může trvat i několik měsíců, kdy jsou zhotoveny skici nebo malé modely v redukovaném formátu. Zvláště jsou důležité i nejmenší detaily, aby byl plně splněn umělecký záměr.
 • znázornit kompletní arsenál různých možností zhotovení pro ocel, hliník a bronz, s přihlédnutím na umělecký výraz dle dohody s umělcem nebo zadavatelem zakázky. V případě uměleckých děl je jiný průběh výroby než v průmyslu, nejde primárně o hledisko: náklady - užitek, ale o nejlépe možné podání uměleckého návrhu.
Při zakázce pro velkou přijímací halu Engineering- centre mezinárodního koncernu "Getrag-Ford Transmissions GFT" v Kolíně nad Rýnem došlo k využití následujících myšlenek a technik.
 • úkol: centrální příjem návštěvníků, který se nalézá uprostřed 4-poschoďového atria budovy, měl být na jedné straně vybaven vodní plochou pro potěšení čekajících návštěvníků a spolupracovníků, na druhé straně mělo být zabráněno, aby se denně odpařilo 1000 litrů vody a nahoře v atriu musely být denně znovu nalepovány nové tapety, nebo aby se v této části vytvářela plíse?.
 • řešení: co bylo bližší, než tuto vodní plochu nahradit moderními materiály totiž "vlnovým polem"?
 • úkol: umělec, sám inženýr a počítačový expert své firmy, generoval vodní hladinu v počítači a vytvořil 3-dimenzionální povrch na kterém nebyla jedna vlna jako druhá.
 • řešení: pro výrobu takovýchto různých 3-dimenzionálních kontur z hliníku, s ručně leštěným povrchem, bez frézování, je lití do písku optimálním postupem. K tomu byly vyrobeny modely z polystyrenu a povrch vln byl frézován pomocí NC-stroje v 5-ti osách. Takovým způsobem mohla být umělecká kontura přeměněna v měřítku 1:1 do hotových modelů s konečnou konturou. Aby pozorovatel neviděl strojně obrobený povrch modelů, byl tento ve finální fázi ručně přebroušen.
 • úkol: další výzvou bylo odlití vlnového pole: muselo být vyrobeno přes 60 vln, o délkách přes 5 metrů. Která slévárna muže vůbec tak veliké díly z hliníku odlít? Za obhajitelné náklady a v krátkodobém termínu? Pozvánky top managementu z Detroitu a pro starostu města Kolína k slavnostnímu otevření jsou totiž už natištěny.
 • řešení: ve spolupráci s naší dlouholetou slévárnou hliníku jsme sami zhotovili speciální slévárenské formovací rámy. Speciálně pro tuto zakázku.
 • úkol: i u uměleckých děl nejsou nutné zbytečně velké náklady, kterým je možno zabránit. Jestliže bychom zhotovili 60 vln tohoto druhu z masivního hliníku, pak sám materiál by stál jmění, i když pozorovatel vidí jen horních 5% materiálu.
 • řešení: 3-rozměrná sada dat umělce byla rozložena na 2 díly: na 3-rozměrný povrch a 2-rozměrnou boční část. Třírozměrný povrch byl zhotoven odlitím do písku a dvourozměrné boční části byly vyřezány pomocí vodního paprsku a našimi českými pracovníky opatrně svařeny a opticky vyleštěny. Pozorovatel pak vidí kompletní díl z hliníku, ale odspodu jsou vlny duté a zbytečné náklady byly ušetřeny!
 • úkol: aby bylo možno maximálně využít umělecké možnosti mezi pravou vodou a počítačem generovanými vodními vlnami, byla by kombinace obou možností nejlepší, ale jak?
 • umělecké a technické řešení: ve vnější oblasti Engineering-Centers, přímo vedle vchodu, jsou hliníkové vlny skutečně omývány vodou - perfektní kombinace obou medií.

Zpět na hlavní stránku