Betonová výplň

Aby se zlepšilo tlumení kmitů důležitých stavebních dílů ve strojírenství, vyplňují se dnes svařence před frézováním betonem. Tento proces je podstatně příznivější než zvyšování vlastní váhy prostřednictvím oceli nebo zhotovením klasických odlitků.

Jedná o speciální beton bez smršťování, takže tento i po ztuhnutí vyplňuje kompletně vnitřní dutiny a nevzniknou žádné vzdušné polštáře mezi ocelovou stěnou a betonem. Pro úspěšné zhotovení je důležitá i vnitřní konstrukce staveních prvků, jakož i správné zpracování betonu.


Ilustrace
U lože stroje s betonovou výplní jsme tento proces, na základě přání našich zákazníků z oboru stavby přesných strojů, vyvinuli v našem podniku do stadia dokonalosti a na základě toho můžeme:
  • nabídnout kompletní výrobek "svařenec + betonová výplň + mechanické opracování"
  • - na základě dosavadních zkušeností můžeme zaručit, že u hotového výrobku nevzniknou
žádné vzduchové polštáře, čímž je zabezpečeno dobré propojení ocel-beton, čímž bude zaručeno, že i hmota betonové výplně se bude podílet na eliminaci kmitání.

Stojany portálové frézky v základním nátěru s betonovou výplní.

Zpět na hlavní stránku