Strojní vybavení

UMáme k dispozici rozsáhlý strojní park-přes 120 strojů a zařízení, přičemž mezi naše stéžejní stroje patří tyto:
Velké stroje:
Malé a střední stroje:
Lisy, pece a jiné stroje:
Zpět na hlavní stránku