Kvalita

Naši kontrolu kvality můžeme rozdělit do těchto 20 bodů:

1.Certifikace dle ISO 9001
Vlastníme certifikát kvality dle ISO 9001-2008, který je platný ve všech našich výrobních provozech.
V Gottmadingenu, kde se zaměřujeme na velké sériové zakázky vlastníme navíc tuto certifikaci: TS 16949, nebo VDA 6.2

2. Zákaznický audit
Pravideln#283;, dle svých směrnic, u nás provádějí audit naši velcí zákazníci. V průběhu celého auditu stanovují další konkrétní opatření a požadavky na kvalitu ceého kontrolního procesu.

3. Měřící kontrolní zarízení
Ve všech našich pobockách používáme certifikovaná merící zařézené K měření velkých síriových kusů máme k dispozici stůl o rozměrech 5m délky s ručně řízeným ovládáním Stiefelmayer. Pro velké série malých kus#367; používáme NC Zeiss měřící zařízení: UMC 850. Takto můžeme zákazníkovi nabídnout první kontrolní vzorek ve vlastním provoze v co nejrychlejším čase.

4. Mobilní měřící rameno Faro
K dispozici méme i přenosné měřící rameno Faro. Takto můžeme provést přesnou kontrolu přímo na montáži.

5. Kalibrované frézy + DKD pece (Deutscher Kalibrier-Dienst)

Dle ISO 9001 musí být všechna měřídla pravidelně překontrolovány. K tomu přídáváme tyto další dva kroky:
 • Pravidelná kontrola a seřízení všech NC strojů externími firmami
 • Naše pece mají řízená ovládání s ukazateli teplot, které DKD kontroluje
 • 6. Svářečské průkazy také pro Al a Nerez
  Všichni naši svářečí mají platné svářečské průkazy. Pro svařováná Aluminium a nerezi máme speciálně vyškolené pracovníky.

  7. Specialista na svařování DVS
  Náš spolupracovník Wolfgang Müller je vystudovaný DVS-svářeč-specialista (European Welding Specialist) a certifikován pro kontrolu svarů dle směrnic DVS.

  8. Certifikace materiálů dle EN 10204 3.1 a 3.2

  K zákazníkům se zvláštními požadavky na mat. pravidelně zasíláme certifikát kvality jakosti k dodanému mat. Jednáse mimo jiné i o tyto zak.:
  • Např. zák. z veřejného sektoru (Bundesregierung), kteří z dlouhodobého hlediska provádějí řízené investice
  • Zákazníci, kteří se zabývají tvářením mat. (Schuler – lisy) nebo jeřábovou technikou, kde jsou kladeny velmi vysoké požadavky na kvalitu materiálů.

  9. Laboratorní analýza
  V krátkém časovém úseku jsme schopni nabídnout laboratorní analýzu přesného složení materiálů a jeho získaných vlastností. Tímto jsme schopni předcházet mnoha budoucím problémúm.

  10. Měření tvrdosti kovů - Brinell, Vickers, Rockwell
  K dispozici máme certifikované tvrdoměry. Po přezkoušení tvrdosti naměřené hodnoty protokolujeme.
  U velkých dílců používáme mobilní tvrdoměry.

  11. Kontrola svarových spojů
  Pravidelně kontrolujeme svarové spoje kapilární zkouškou, kde se přítomnost vady projeví kontrastem barevné indikace. Naměřené výsledky dokumentujeme.

  12. Kontrola ultrazvukem
  Kvalitu odlitku a výpalků kontrolujeme ultrazvukem dle EN 10160. Kontrolu můžeme provádět jak na surovém neopracovaném kusu tak i na finálním výrobku. Dle požadavků zákazníka provaacute;díme tuto kontrolu zejména u velmi namáhaných dílců.

  13. Kontrola drsnosti povrchů
  Kontrolu drsnosti frézovaných a broušených ploch provádíme mobilními přístroji pro měření drsnosti. ZaměřenV hodnoty dokumentujeme např. v Ra, Rz, Rp, Rk, Rva apod., nebo dle ISO požadavků měříme ve stupnici 5-10 a výsledky digitálně zaznamenáme.

  14. Kontrola síly laku
  Kromě běžné kontroly všech lakovaných dílců, provádíme měření síly laku zejména jak po základním nátěru tak po konečném nástříku. Takto můžeme zákazníkovi i na dlouhé roky dopředu garantovat kvalitu všech lakovaných ploch zejména u zařízení, které jsou umístěny na nekrytém volném prostoru.

  15. Zkouška těsnosti u dílů pracujících ve vakuu
  vyráběné díly pro vakuová zařízení jsou tenkostěnné nebo svařované konstrukce. Umíme měřit těsnost těchto dílů pomocí Helia.

  16. Zkouška těsnosti u dílů pracujících s vysokotlakovými kapalinami
  vyráběné díly pro vakuová zařízení jsou tenkostěnné nebo svařované konstrukce. Můžeme měřit těsnost těchto dílů aktuálně do 750 barů.

  17. Kontrola měření dle specifických požadavků zákazníka
  Dle pokynů našich zákazníků provádíme dodatečná měření funkčních ploch během montážního procesu. Jedná se např. o kontrolu dosedacích ploch ventilů:, nebo měření kolmosti a rovinnosti vodících ploch. Takto můžou naši zákazníci poslat kompletně funkční zařízení přímo ke konečnému odběrateli do Asie nebo do Ameriky s plně vypracovanými protokoly

  18. Kontrola rentgenem
  Tuto kontrolu provádíme zejména u odlitků, kde se snažíme prověřit všechna hluchá místa. K dispozici máme rentgen zn. Philips. Takto můžeme garantovat top kvalitu všech našich odlitků.

  19. Externí kontrola
  Při mezinárodních projektech většího rozsahu dochází často k potřebě dodatečné kontroly externí firmou. Toto se stává např. kvůli jistotě finančního ústavu, který zastřešuje financování projektu. Spolupracujeme s nezávislými certifikovanými firmami z našeho regionu, kteří se svým speciálním vybavením tyto kontroly provádějí.

  20. Kvalitní management tým
  Samozřejmě to nejdůležitější jsou naši spolupracovníci a jejich odpovědnost za provedenou práci !

  Zpět na hlavní stránku